Zhang Wensong

Číslo certifikátu: 23/1044/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 11.09.2023
Koniec platnosti: 10.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0687/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0576/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 06.09.2022
Koniec platnosti: 05.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: