Zhao Liang

Číslo certifikátu: 22/0677/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 14.11.2022
Koniec platnosti: 13.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: