Zheng Caijun

Číslo certifikátu: 22/0530/1; 22/0531/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 26.08.2022
Koniec platnosti: 25.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: