Zhou Wenbin

Číslo certifikátu: 22/0496/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.08.2022
Koniec platnosti: 27.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0493/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 10.08.2022
Koniec platnosti: 17.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: