Zhu Baoning

Číslo certifikátu: 21/0336/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.07.2021
Koniec platnosti: 29.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: