Zhuanzhuan Qin

Číslo certifikátu: 22/0520/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.08.2022
Koniec platnosti: 22.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0519/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.08.2022
Koniec platnosti: 22.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: