Li Liguo

证书编号: 22/0457/1; 22/0458/1/PED
方式: VT – 目视检测
范围:
级别: 1
压力设备: Áno
签发日期: 20.07.2022
证书结束日期: 19.07.2027
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 22/0284/2
方式: VT – 目视检测
范围:
级别: 2
压力设备: Nie
签发日期: 22.04.2022
证书结束日期: 21.04.2027
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 22/0215/1
方式: UT-PA – 超声相控阵
范围:
级别: 3
压力设备: Áno
签发日期: 06.04.2022
证书结束日期: 05.04.2027
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0486/1
方式: UT-PA – 超声相控阵
范围:
级别: 2
压力设备: Áno
签发日期: 22.11.2021
证书结束日期: 21.11.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0407/1
方式: RT – 射线检测
范围:
级别: 3
压力设备: Áno
签发日期: 17.09.2021
证书结束日期: 16.09.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0405/1
方式: UT – 超声检测
范围:
级别: 3
压力设备: Áno
签发日期: 17.09.2021
证书结束日期: 16.09.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0399/1
方式: MT – 磁粉检测
范围:
级别: 3
压力设备: Áno
签发日期: 17.09.2021
证书结束日期: 16.09.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0392/1
方式: PT – 渗透检测
范围:
级别: 3
压力设备: Áno
签发日期: 17.09.2021
证书结束日期: 16.09.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期:
证书编号: 21/0347/1
方式:
范围:
级别: 2
压力设备: Áno
签发日期: 02.08.2021
证书结束日期: 01.08.2026
证书状态: 活跃
暂停/取消日期: