Peter Jánoška

Číslo certifikátu: 23/0172/1; 23/0173/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 14.02.2023
Koniec platnosti: 13.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0081/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 11.10.2019
Koniec platnosti: 10.10.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: