Peter Jánoška

Číslo certifikátu: 23/0172/1; 23/0173/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.02.2023
Koniec platnosti: 13.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0081/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.10.2019
Koniec platnosti: 10.10.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: