Kontakt

CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o.

Dlhá 88 D

010 09 Žilina

Slovenská republika

office@c-wt.sk

IČO: 51 673 169

DIČ: 2120744747

IČ DPH: SK2120744747

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s.

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4605 5108

BIC/SWIFT: TATRSKBX

 

KONTAKTNÉ OSOBY:

Vedúci CO

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

pavol.visnovsky@c-wt.sk

Riaditeľ

Ján Kyčerka

jkycerka@c-wt.sk

Manažér kvality

Ing. Adriana Bednáriková

abednarikova@c-wt.sk

+421 915 852 160


OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ V MENE RTPO:

Vedúci CO

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

pavol.visnovsky@c-wt.sk

Riaditeľ

Ján Kyčerka

jkycerka@c-wt.sk

Zástupca vedúceho CO

Ing. Eva Mihová

emihova@c-wt.sk

 

 


Sťažnosti a odvolania