Dokumenty a formuláre

NDT

FO 08 Žiadosť o certifikáciu osôb v NDT

Ten istý formulár sa používa aj v prípade recertifikácie (každých 10 rokov).

FO 11 Potvrdenie o dostatočnej zrakovej schopnosti

FO 27 Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu NDT

FO 28 Informácia o činnosti certifikovanej osoby v NDT

 

Zváranie

FO 12 Žiadosť o certifikáciu osôb vo zváraní a spájkovaní

Ten istý formulár sa používa aj v prípade recertifikácie (každé 2 resp.3 roky).

FO 13 Potvrdenie o zdravotnom stave (zváranie)

 

Informačné dokumenty

FO 15 Dohoda a podmienky o používaní certifikátu

 

Hodnotenie spokojnosti

FO 01 Hodnotenie spokojnosti zákazníka