Dokumenty a formuláre

C-WT Certifikačný orgán osôb

NDT

FO 08 Žiadosť o certifikáciu osôb v NDT

Ten istý formulár sa používa aj v prípade recertifikácie (každých 10 rokov).

FO 11 Potvrdenie o dostatočnej zrakovej schopnosti

FO 27 Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu NDT

FO 28 Informácia o činnosti certifikovanej osoby v NDT

FO 52 Štrukturovaný kreditný systém – editovateľný formulár

Zváranie

FO 12 Žiadosť o certifikáciu osôb vo zváraní a spájkovaní

Ten istý formulár sa používa aj v prípade recertifikácie (každé 2 resp.3 roky).

Informačné dokumenty

NDT – FO 15 Dohoda a podmienky o používaní certifikátu

Zváranie – FO 15B Dohoda a podmienky o používaní certifikátu

Hodnotenie spokojnosti

FO 01 Hodnotenie spokojnosti zákazníka

 

C-WT Inšpekčný orgán typu A

TL 08 Žiadosť o schválenie pracovného postupu (WPQR/BPQR)

Všeobecné obchodné podmienky zo dňa 6.2.2024