Ing. Miroslav Vozár

Číslo certifikátu: 20/0032/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.06.2020
Koniec platnosti: 21.06.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: