Abdullah Ceyhun

Číslo certifikátu: 23/0616/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.06.2023
Koniec platnosti: 08.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0607/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.06.2023
Koniec platnosti: 08.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: