Ali Özdemir

Číslo certifikátu: 23/0618/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 09.06.2023
Koniec platnosti: 08.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0609/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 09.06.2023
Koniec platnosti: 08.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: