Ali Öztürk

Číslo certifikátu: 23/0343/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 18.04.2023
Koniec platnosti: 17.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: