Anton Kotúľ

Číslo certifikátu: 22/0449/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 19.07.2022
Koniec platnosti: 18.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: