Azat Teker

Číslo certifikátu: 24/0338/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 10.05.2024
Koniec platnosti: 09.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1132/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.09.2023
Koniec platnosti: 25.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: