Beşir Gül

Číslo certifikátu: 23/0443/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 10.05.2023
Koniec platnosti: 09.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0442/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 10.05.2023
Koniec platnosti: 09.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: