Bingxian Gou

Číslo certifikátu: 23/0413/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.05.2023
Koniec platnosti: 02.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: