Burak Gençoğlu

Číslo certifikátu: 23/0163/1; 23/0164/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 27.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0160/1; 23/0161/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 27.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0157/1; 23/0158/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 27.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: