Chen Jian

Číslo certifikátu: 20/0236/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 26.10.2020
Koniec platnosti: 25.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: