Chen Jian

Číslo certifikátu: 20/0134/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 28.08.2020
Koniec platnosti: 27.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: