Dejin Han

Číslo certifikátu: 23/1202/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.10.2023
Koniec platnosti: 11.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0896/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 01.08.2023
Koniec platnosti: 31.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: