Deng Guoquan

Číslo certifikátu: 23/0739/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0738/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0727/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: