Deng Mengmeng

Číslo certifikátu: 24/0298/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0323/1/PED
Dátum vydania: 29.04.2024
Koniec platnosti: 28.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1334/1/PED
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.11.2023
Koniec platnosti: 20.11.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1333/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 21.11.2023
Koniec platnosti: 20.11.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1262/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 23.10.2023
Koniec platnosti: 22.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1261/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.10.2023
Koniec platnosti: 22.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1260/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.10.2023
Koniec platnosti: 22.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0321/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.04.2023
Koniec platnosti: 11.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0201/1
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 21.03.2023
Koniec platnosti: 20.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0145/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 21.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: