Dong Mingxiao

Číslo certifikátu: 21/0163/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.04.2021
Koniec platnosti: 19.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0037/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.02.2021
Koniec platnosti: 07.02.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: