Dong Shengli

Číslo certifikátu: 22/0444/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 28.06.2022
Koniec platnosti: 27.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0442/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 28.06.2022
Koniec platnosti: 27.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0440/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 28.06.2022
Koniec platnosti: 27.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: