Du Yang

Číslo certifikátu: 23/0040/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 04.01.2023
Koniec platnosti: 03.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: