Erhan Akyel

Číslo certifikátu: 23/0850/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0847/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0839/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: