František Vlčko

Číslo certifikátu: 24/0153/1
Metóda: LT-P – skúšanie tesnosti – tlaková metóda
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 01.03.2024
Koniec platnosti: 28.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1149/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.09.2023
Koniec platnosti: 10.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: