František Vojtko

Číslo certifikátu: 20/0247/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 29.10.2020
Koniec platnosti: 28.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0039/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.06.2020
Koniec platnosti: 21.06.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: