Guanglin Pan

Číslo certifikátu: 21/0327/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.07.2021
Koniec platnosti: 29.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0326/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.07.2021
Koniec platnosti: 29.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: