Guo Xiaoke

Číslo certifikátu: 23/0141/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 07.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: