Halil Kabasakal

Číslo certifikátu: 24/0173/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 15.03.2024
Koniec platnosti: 14.03.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1144/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.09.2023
Koniec platnosti: 25.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0342/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 18.04.2023
Koniec platnosti: 17.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: