Hao Wang

Číslo certifikátu: 22/0175/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 01.03.2022
Koniec platnosti: 28.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0171/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 01.03.2022
Koniec platnosti: 28.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0167/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 01.03.2022
Koniec platnosti: 28.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0163/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 01.03.2022
Koniec platnosti: 28.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: