He Lang

Číslo certifikátu: 21/0189/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 10.05.2021
Koniec platnosti: 09.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: