He Zhengqi

Číslo certifikátu: 20/0276/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.12.2020
Koniec platnosti: 08.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0143/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.09.2020
Koniec platnosti: 07.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0098/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.08.2020
Koniec platnosti: 09.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: