He Zhiyou

Číslo certifikátu: 22/0545/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 26.08.2022
Koniec platnosti: 25.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: