Helena Bušovská

Číslo certifikátu: 22/0498/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 29.07.2022
Koniec platnosti: 28.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0497/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 29.07.2022
Koniec platnosti: 28.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: