Hongtao Yu

Číslo certifikátu: 23/0410/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 03.05.2023
Koniec platnosti: 02.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: