Hu Yi

Číslo certifikátu: 23/0094/1; 23/0095/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 18.01.2023
Koniec platnosti: 17.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: