Huifang Xiao

Číslo certifikátu: 19/0078/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.08.2019
Koniec platnosti: 19.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0077/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.08.2019
Koniec platnosti: 19.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0076/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.08.2019
Koniec platnosti: 19.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0075/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.08.2019
Koniec platnosti: 19.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: