Igor Palamarchuk

Číslo certifikátu: 21/0539/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 27.12.2021
Koniec platnosti: 26.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0538/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 27.12.2021
Koniec platnosti: 26.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0537/1/
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 27.12.2021
Koniec platnosti: 26.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0017/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.02.2020
Koniec platnosti: 19.02.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: