Ing. Boris Súkenik

Číslo certifikátu: 22/0198/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.03.2022
Koniec platnosti: 27.03.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0191/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.03.2022
Koniec platnosti: 15.03.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: