Ing. Branislav Patin, PhD.

Číslo certifikátu: 24/0111/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 13.02.2024
Koniec platnosti: 12.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0740/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 06.12.2022
Koniec platnosti: 05.12.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: