Ing. Daniel Mesarčík

Číslo certifikátu: 22/0285/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 29.04.2022
Koniec platnosti: 28.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: