Ing. Dušan Daňo

Číslo certifikátu: 23/1319/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.11.2023
Koniec platnosti: 09.11.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0414/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.09.2021
Koniec platnosti: 21.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0009/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.01.2021
Koniec platnosti: 12.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: