Ing. Ján Piroško

Číslo certifikátu: 24/0468/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0469/2/PED
Dátum vydania: 05.06.2024
Koniec platnosti: 04.06.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0466/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0467/2/PED
Dátum vydania: 05.06.2024
Koniec platnosti: 04.06.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0464/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0465/2/PED
Dátum vydania: 05.06.2024
Koniec platnosti: 04.06.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0462/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0463/1/PED
Dátum vydania: 05.06.2024
Koniec platnosti: 04.06.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0040/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.06.2019
Koniec platnosti: 06.06.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0037/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.06.2019
Koniec platnosti: 06.06.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0036/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.06.2019
Koniec platnosti: 06.06.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0034/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.06.2019
Koniec platnosti: 06.06.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: