Ing. Jozef Zohn, PhD.

Číslo certifikátu: 19/0068/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.08.2019
Koniec platnosti: 18.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0067/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.08.2019
Koniec platnosti: 18.08.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: