Ing. Ľuboš Hanzel

Číslo certifikátu: 21/0413/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 20.09.2021
Koniec platnosti: 19.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0001/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 18.03.2019
Koniec platnosti: 17.03.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: