Ing. Ľuboš Hanzel

Číslo certifikátu: 24/0133/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 28.02.2024
Koniec platnosti: 27.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0413/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.09.2021
Koniec platnosti: 19.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0001/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 18.03.2019
Koniec platnosti: 17.03.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: